Adoracja – 14.10.2012

Moc moja w słabości się doskonali.

Czemu się mnie lękacie? Dlaczego nie zapraszacie mnie do każdej czynności, powtarzam każdej, nie tylko szczególnych wydarzeń? Tak mógłbym być z wami cały czas, przez cały dzień. Macie żal, że chodziłem tylko z apostołami, kiedy właśnie teraz mogę być z Wami tak samo.