Adoracja wspólnotowa – 03.09.2012

Nie Wyście mnie wybrali, ale Ja Was wybrałem.

Błogosławię Wam i Waszym rodzinom.

Udzielę Wam potrzebnych łask.

Jestem pośród Was, umiłowałem Was.

Moc bowiem w słabości się doskonali.

Chcę w Was działać, nie bójcie się.

Ja Was wybrałem, abyście Mi posługiwali.

Jestem z Wami w każdy czas.

Przeznaczyłem Was na to, abyście szli i owoc przynosili.

Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a Ja Was pokrzepię.

Jak Ojciem mnie posłał, tak i Ja Was posyłam.

Będziecie moimi świadkami wszędzi tam, gdzie Ja Was posyłam.

Zmieniłem wodę w wino, a wino w krew. Zmieniłem Wasze milczenie w głoszenie Słowa. Idźcie po całym świecie i głoście Moją chwałę.