Adoracja – 18.08.2012

Idzcie na cały świat i głoście Moje Słowo.

Wszystkich Was tutaj błogosławię.

Ja oddałem za Was moje życie, nie wstydźcie się.

Moje błogosławieństwo obficie spływać na was będzie.

Chcę być waszym Panem i waszym Królem.

Jesteście Moimi ustami, głoście Moją chwałę.

Głoście Moją chwałę wszystkiemu stworzeniu.

Jestem z Wami po wszystkie czasu.