Adoracja – 24.06.2012

Zaufajcie mi.

Nie lękajcie się trudności, które są na waszej drodze.

Ja jestem z Wami.

Nie jesteście sami.

Nie wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili.

Jestem samą miłością i miłością Was napełniam.

Wszystkim tutaj zgromadzonym błogosławię i Waszym rodzinom.