Wspólnotowa „dziesięcina”

Bycie we wspólnocie, to nie tylko branie… To przede wszystkim dzielenie się, również w sensie materialnym. Wiele podejmowanych przez nas inicjatyw łączy się z konkretnymi kosztami. Stąd nasza symboliczna „dziesięcina”.

Od stycznia tego roku zmieniliśmy zasady zbierania składki na cele wspólnotowe. Zamiast 5 złotych obowiązuje dowolna ofiara. Ważne, by była ona regularna. Każdy z nas, kto czuje się częścią Wspólnoty, powinien pamiętać o tej comiesięcznej ofierze.