SEMINARIUM

Wstępnie uzgodniony z ks. Proboszczem termin tegorocznego seminarium, to trzy lub cztery pierwsze niedziele Wielkiego Postu, czyli 26 luty oraz 4, 11 i ewentualnie 18 marca.

Jestem umówiony z o. Efraimem z Cieszyna w temacie ewentualnego prowadzenia tegorocznego seminarium przez Zacheusza.