Adoracja – 11.12.2011

Dotykam serca każdego z Was i błogosławię