tytuł importa

Jesteście moimi dziećmi… Kocham Was… Pragnę Waszego wzrostu… Trwajcie mocno przy mnie…