Plany na przyszłość

Wczoraj spotkałem się z księdzem Proboszczem. Owocem tego jest nowa zakładka kalendarium, a w niej same konkrety! Znajdziecie tam informacje o przygotowywanych przez nas niedzielnych Eucharystiach, o terminie wigilijki, seminarium oraz pierwszej w naszej parafii Mszy z modlitwą o uzdrowienie.