Spotkanie animatorów w Bielsku-Białej – 11.12.2010

Iz 60,19-22; Mt 12,15-21

Uwielbiajcie moje miłosierne serce

 

Obraz:

Zamknięte drzwi wielką kłódką. Pan otwiera te drzwi.

Otwórzcie drzwi Chrystusowi, prostujcie mu ścieżki.

Bądźcie wierni w małych rzeczach, a Pan powoła Was do wielkich.