tytuł importa

Proroctwa:

Nie bójcie się. Ja jestem z wami.

Bądźcie mi wierni. Ja was poprowadzę.

Miłuję cię, jestem twoim życiem. Słuchaj mego głosu.

„Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość Moja nie odstąpi od Ciebie” Iz 54,10

Obraz:

Pan Jezus w białej szacie stanął przy ambonie, by przemawiać.