tytuł importa

Proroctwa dla naszej wspólnoty:

Jesteście moją radością.

Jesteście piękni… I tym pięknem dzielcie się z innymi. Błogosławię wam.

Moje serce jest źródłem miłości. Uwielbiajcie moje miłosierne serce.

Jestem Tym, do którego należycie. Jestem waszą nadzieją.

„Liczba synów Izraela będzie jak piasek nadmorski, którego nie można zmierzyć i nie można zliczyć. A zamiast ich nazywać: Lud nie mój, będą im mówić: Dzieci żyjącego Boga. Złączą się wówczas synowie Judy z synami Izraela i ustanowią sobie jedną głowę; z [całego] kraju się zbiorą, bo wielki będzie dzień Jizreel. Mówcie do braci swoich: Mój lud, a do swych sióstr: Umiłowana.” Oz 2:1-3

Obraz:

Zobaczyłam koronę królewską, lekko rozszerzała się na zewnątrz i słowa „jesteście moją ozdobą”. W pewnej chwili korona jakby wystrzeliła ku górze i wydłużyła się. Zwróciłam uwagę na poszczególne szpice, które się wydłużyły i słowa „każda szpica, to jedna osoba – członek wspólnoty”.