• Ja jestem Waszym Panem i Królem, Ja Was tak bardzo umiłowałem, nie lękajcie się, bo Ja jestem z Wami.
 • Stoję tu i kładę na Was swoją dłoń i namaszczam Was Moim Duchem, abyście trwali, owoc przynosili i aby był obfity, obfity w miłość, bo Ja jestem miłością,
 • Jesteście w mojej obecności, oddychajcie Moim Duchem, pragnijcie Mnie gorąco, jak Ja pragnę Was, przenikam, uzdalniam Was, abyście szli i owoc przynosili,
 • Przyjmijcie Mojego Ducha, chciejcie Go przyjąć, aby Moja miłość była w was, zabieram Wasz niepokój i daję Wam Mój pokój, taki pokój, którego świat Wam dać nie może,
 • Wołajcie do Mnie, Ja usłyszę Wasze wołanie, Ja usłyszę Wasze głosy,
 • Nie wyście mnie wybrali, ja Was wybrałem, pragnę, abyście tam szli, gdzie Ja idę, powołałem Was i posyłam,
 • Nie lękajcie się, jestem z Wami, toruję Wam drogę, wszystko co czynicie, czyńcie na Moją chwałę i cześć,
 • Wyciągnijcie do Mnie swoje serce, bo Was chcę namaścić swoim Duchem, dotykam Was i błogosławię, jesteście Moimi dziećmi umiłowanymi,
 • Jest z Wami Moja Matka i Moi Aniołowie, zaufajcie Mi. Przychodźcie do Mnie i oddawajcie wszystko, co Was obciąża, wszystko co jest u Was słabe, oddajcie Mi, Ja Was uzdrowię.
 • Ja Wasz Pan i Bóg, pragnę Waszej pokory.

–  Ja Jestem z Wami, Ja Jestem w Was, Ja Was kocham, Ja Was wypełniam. We mnie jest światło nie ma we mnie ciemności, dzięki Mnie możecie wzrastać, być pięknymi, jak kwiaty na łące, możecie być radośni.

– Ja jestem Słowem życia. Kiedy chłoniecie to Słowo, ono Was wypełnia, ono daje Wam moc. Napełniajcie się Słowem, przyjmujcie je, kiedy Słowo jest zasiane, ono przyniesie plon obfity. Przyjmujcie Mnie codziennie, nie tylko wołajcie, ale chłońcie Mnie. Dajcie Mi czas, abym w Was pracował. Siądźcie przy mnie i słuchajcie mnie, ja do Was będę mówił, słuchajcie mnie. Pragnę czasu sam na sam z Wami.

– Jestem Bogiem żywym, nie ma we mnie śmierci.

– Nawadniam Was. Jestem dla Was rosą, Jestem rosą dla Izraela. Ja Jestem tym, który Was podlewa, Moje kwiaty. Użyźniam Was, abyście dali owoc obfity i aby owoc ten był trwały.

– Nie bójcie się odzywać, Ja mówię do każdego z Was.

– Zaufajcie Mi, Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem,

– Ja jestem Pan Twój, prócz mnie nie ma nikogo,

– Otwórzcie się i dajcie się prowadzić, jeszcze jest wiele serc zamkniętych, otwierajcie się, bo chcę wlać zdroje łask,

– Wołaj do mnie jak dziecko do ojca, który kocha swoje dzieci. Otwieram dla Was Moje serce, Moje serce jest sercem ojca.

  Nigdy Was nie porzucę, nigdy Was nie zostawię, jestem dla Was ojcem i matką, trzymajcie się Marii, Ona Was poprowadzi do mnie,

– Wlewam w Was zdroje łask, wylewam zdroje łask na Wasze dusze, ciała, jestem Waszym lekarzem,

– Trwajcie we Mnie, a Ja w Was trwać będę, jesteście Moim ludem, jesteście ludem kapłańskim, proroczym,

– Słuchajcie Mych słów uważnie, co dziś powiem, jest ważne. Słuchaj Izraelu, jestem Bogiem Żywym, jestem Bogiem jedynym, Bogiem, który czyni rzeczy nowe, wielkie, otwórzcie się,

– Namaszczam Was swoim Duchem, słuchaj mnie ludu proroczy i prorokuj, głoś moją ewangelię,

– Jesteś tu dlatego, bo Cię wybrałem. Pragnę, abyście świadczyli o Mojej miłości, wzywajcie Mojego imienia, wzywajcie, bo ono ma moc,

– Nie zatrzymujcie się, idźcie i głoście Ewangelię. Tam gdzie Ja jestem, jest światło.

– To Ja Was stworzyłem, abyście mnie uwielbiali. To Ja Was tu zaprosiłem, abyście szli i dawali świadectwo

– Ja pragnę Waszego szczęścia, Waszego dobra, bardziej niż Wy sami. Pragnę Was mieć blisko, pragnę, byście żyli w mojej chwale, tak, Ja jestem Waszym światłem, Jestem drogą, prawdą i życiem;

– Ja Was wskrzesiłem, abyście życie mieli, kto idzie za Mną, ten nie zginie;

– Nie lękajcie się, idźcie, Ja jestem z Wami, macie ochronę wielu Aniołów, włos Wam z głowy nie spadnie, nie lękajcie się, Ja Was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili;

– Tam gdzie Ja jestem jesteście i Wy, i tego pragnę

– Dotykam Was, bo jesteście Moje ukochane dzieci, stworzyłem Was na swoje podobieństwo;

– Radujcie się, pomimo ciężaru, radujcie się, Ja jestem blisko. Rozradujcie życie innych, którzy są wokół Was, radujcie się, nie poddawajcie, przyjdą burze, ale Ja Was wyswobodzę;

– Zaczerpnijcie z Mojego źródła łask wody żywej, baczcie, abyście nigdy nie zwątpili;

– Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia.

-Trwajcie we mnie, nie lękajcie się Moje Owieczki, nie lękajcie się, tulcie się do Mojego oblicza.

-Trwajcie we Mnie, a Ja trwam w Was, otwierajcie serca Wasze, oddajcie Mi Wasze pragnienia, Waszą wolę, nie zrażajcie się Waszymi upadkami, ważna jest Wasza wola.

-Nie bójcie się, włos Wam z głowy nie spadnie, nie bójcie się, bo otaczam Was Moimi aniołami, jesteście pod Moja opieką, strzegę Was, jak źrenicy oka, nie bójcie się ośmieszenia, mówcie o Mnie, Ja jestem z Wami;

-W słabościach miłość moja się doskonali, jest siła;

-Ten, kto przyzna się do Mnie przed ludźmi, do tego i Ja się przyznam przed Moim Ojcem, który jest w Niebie, nie lękajcie się, któż przeciwko Wam, gdy Ja jestem z Wami.

-Trwajcie, abyście byli solą tej ziemi, proście o wiarę, o pomnażanie wiary, wołajcie codziennie o przymnożenie wiary, abyście mogli wytrwać.

To Wy jesteście Moimi dziećmi, Ja jestem Waszym Królem;
To Ja Was wybrałem;
Królestwo Moje nie jest z tego świata;
Bądźcie pokorni, jak Ja jestem pokorny;
Oświecam Wasze drogi, Kocham Was;
Miłuję Was, jesteście Moimi dziećmi, które kocham bezgranicznie;
Kocham Was i pragnę byście szli za mną, słuchajcie Mojego głosu;
Tak, słuchajcie Mnie;
Tam, gdzie Ja jestem, jest Moja miłość;
Przychodzę, aby Was przytulić do Mojego serca;
Przychodźcie przed Mój Majestat, pragnę z Wami być każdego dnia;
Ja Jestem blaskiem, który rozświetla Wasze drogi, nie bójcie się. Proście Mnie, bo Jam zwyciężył świat;
Dam Wam Ducha Świętego, aby Was wzmocnił, pragnę, abyście szli i świadczyli o Mnie;
Rozdawajcie Mnie, pragnę. Pragnę, byście Mnie rozdawali każdemu sercu;
Idźcie, ja Was posyłam, jak owce;
Nie bój się Moja mała trzódko, bo spodobało się Mojemu Ojcu dać Wam Królestwo;
Królestwo Moje jest pośród Was;
Błogosławię Was każdego dnia;
Ufajcie Mi ,Jestem Królem miłosiernym;
Dotykam Was i Was błogosławię;
Kocham was dzieci Moje, jesteście kochani zawsze, pamiętajcie o tym;
Przytulam Was do Mojego serca, kocham Was miłością niezmienną, zawsze. Trwajcie we Mnie, a ja będę trwał w Was. Beze Mnie nic uczynić nie możecie;
Tak, Ja daje Wam zdrowie i siłę, wszystko macie ode Mnie, całą pełnię łask;
Pokój Wam daję, pokój Wam zostawiam, nie tak jak świat daje, Ja Wam daję;
Nabierzcie Ducha;
Daje Wam Ducha Świętego, aby oświecał Wam drogę posługi, abyście kroczyli w miłości;
Nie lękajcie się, Jestem z Wami;
Po tym Was poznają, że miłość swą niesiecie;
Ufajcie, Jam zwyciężył świat;
To ja Was tutaj zaprosiłem, abyście wołali, jak ten ślepiec pod Jerychem;
Wołaj do Mnie, odpowiem Ci;
Jesteście tutaj, bo tego pragnę, to ja Was tutaj dzisiaj zaprosiłem, abyście wypełnili Wasze serca miłością;
Chcę was rozradować, abyście byli ufni i kroczyli w Moim świetle;
Chcę Wam pokazać, jak zostaliście obdarowani przez Ducha Świętego;
Co chcecie, abym Wam uczynił;
Miłujcie się wzajemnie.

– Wypełniam Twoją pustkę;

– Stoję tu między Wami i kołaczę do serc Waszych;

– To Ja Was tu zaprosiłem, abyście szli i czynili dobro tym, którzy tego potrzebują;

– Nie lękajcie się, Ja Was prowadzę;

– Miłość Moja jest w Was, dzieci Moje kocham Was i przytulam do Mojego serca;

– Tylko Ja mogę napełnić Wasze serca dobrocią, miłością i pokojem;

– Jestem z Wami, aż do skończenia świata;

– Tam gdzie Ja Jestem, jesteście i Wy, bo tego pragnie Moje serce;

– Idźcie i czyńcie dobrze;

– Zostaliście wybrani po to, abyście czynili innym dobrze;

– Nikim nie gardźcie, a za najsłabszych módlcie się, módlcie się za grzeszników;

– Przychodzę do największej nędzy, od nikogo się nie odwracam, nic Mnie nie zraża, Ja nie gardzę nikim;

– Każda dusza jest bezcenna, każda utrata duszy napełnia Mnie śmiertelnym bólem;

– Żaden Wasz grzech Mnie nie zniechęca, nie zraża, obyście tylko chcieli powstać;

– We Mnie znajdziecie ukojenie dla serc Waszych, boleści i smutków;

– Ja Was wybrałem, abyście dawali świadectwo o mojej miłości.

Ja jestem z Wami, po to się narodziłem, aby być z Wami;

Duch Mój spływa na Was jak potok, jak rzeka;

Tak Was kocham, wlewam w Wasze serca radość;

Tchnienie Moje Was wypełnia;

Nie lękajcie się;

Kapłanie nie lękaj się, będę Cię umacniał;

Wyciągnij do mnie swoją rękę, a Ja Cię uzdrowię;

W ciemności wyciągnijcie do Mnie rękę, nie lękajcie się;

Ja Cię pokrzepiam, Ja cię prowadzę;

Ja jestem blisko, jestem bliżej, niż Twoja matka, która Cię urodziła;

Do końca synu, córko Cię umiłowałem;

Głos Pana zastępów – prostujcie drogę Panu;

Czyńcie prostą drogę swoimi stopami, aby kto ślepy nie zbłądził, aby kto chromy nie zbłądził, aby każde kolano zgięło się przede Mną;

Jestem Alfa, Omega, Początkiem i Końcem, nie lękajcie się;

Nieście Moje Słowo, a Ja dam wzrost, ufaj Memu miłosierdziu, zatoń w Moim miłosierdziu;

Chcę abyście byli solą tej ziemi i światłością świata, bo jeżeli sól straci swój smak, to czym ja przyprawić;

Nie wyście mnie wybrali, ale Ja Was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili, bo owoc musi obumrzeć, aby przynieść plon stokrotny;

Pragnę, aby stary człowiek w Was obumarł, dlatego pragnę Waszego wzrostu;

Dajcie się ulepić na nowo, jak glina w rękach garncarza;

Oddajcie Mi się bez zastrzeżeń, pozwólcie przemieniać Wasze serca, pozwólcie Mi się dotykać Moją ożywczą mocą;

To Ja Was wybrałem, nie Wyście Mnie wybrali. To Ja Was wybrałem, abyście żyli w pełni;

Idźcie do bliźnich, którzy są daleko ode Mnie, dawajcie świadectwo, bądźcie mężni, Ja będę z Wami, nieście im Mnie, nieście Moje światło.

 • Obudźcie się, bo Ja jestem z Wami;
 • Głos wołającego na pustyni, prostujcie ścieżki Pana, bo On idzie.
 • Jesteście umiłowanymi dziećmi, Ja Was wybrałem, dotykam Was z miłością;
 • Służcie, bo Ja potrzebuję pokornych sług;
 • Dotyka Was z osobna i Was każdego z osobna błogosławię;
 • Przygotujcie się, Ja przychodzę;
 • Wypełniam Wasze serca Moją miłością i radością;
 • Głoście Mnie, nieście Mnie innym;
 • To co czynicie, jest dobre;
 • Błogosławię Wam w tym wszystkim, w czym się zanurzacie;
 • Pragnę, byście nieśli mnie innym, dawajcie Mnie innym;
 • Przygotowuję Was do posługi, którą będziecie czynić;
 • Ja, Wasz Bóg, staję tu pośród was;
 • Ja Jestem, Jestem z Wami;
 • To czego ja pragnę i Wy będziecie pragnąć;
 • Pragnę miłosierdzia, byście nie oceniali, ale każdego przygarnęli, jak ja pragnę każdego przygarniać;
 • Przygotowuję Was, abyście byli apostołami Dobrej nowiny;
 • Nie bójcie się, Ja pragnę Waszego wzrostu, Ja pragnę, abyście szli i owoc przynosili;
 • Nie bójcie się nie lękajcie, Ja jestem z Wami;
 • Powołuję Was;
 • Nie lękajcie się, Chrystus jest z Wami;
 • To co ma nadejść, wkrótce się wypełni. Słowa proroka wkrótce się wypełnią, jesteście w ostatniej fazie Apokalipsy, ale nie bójcie się, włos Wam z głowy nie spadnie, a przez Waszą wytrwałość zwyciężycie. Proście o pomnożenie wiary, abyście mogli przetrwać ten czas;
 • Przyjdźcie do Mnie, ja czekam na Was.

Ja Jestem pośród Was, przychodzę Wam wskazać drogę;
Kocham Was dzieci Moje;
Trwajcie we Mnie każdego dnia, a Ja będę trwał w Was;
Nie Wy, ale Ja Was wybrałem, abyście mi służyli;
Morze miłości ślę do Was, abyście je rozdawali każdemu, kogo napotkacie;
Moje słowa są święte;
Nie lękajcie się, błogosławię Wam w tym, co czynicie,
Nie martwcie się o swoja przyszłość, Ja jestem z Wami;
Nie martwcie się, tam gdzie Ja Jestem jest światło, które oświeca Wam drogę;
Namaszczam Was Duchem Świętym;
Rozpromieniam Moje Oblicze nad Wami;
Ja Jestem światłem świata, rozpromieniam każda drogę, po której stąpacie i kroczycie;
Jesteście Moimi ukochanymi dziećmi;
Ja daję pokój, który przekracza wszelki umysł;
Daję Wam moc Ducha Świętego, aby Was prowadził;
Wprowadzam radość w Wasze serca;
Abyście byli pokornego serca, bo w pokorze jest zwycięstwo nad wszelkim grzechem;
Świętymi bądźcie, jak Ja Jestem święty;
Bądźcie pokorni, jest to miłe Memu Sercu.